Når vi blir syk, svak og kjenner at kroppen ikke er helt som den skal være, er det bra vi bor i et land med en utrolig bra helsetjeneste. Legekontorer og sykehus holder holder et meget høy standard og gir oss det vi forventer som pasienter. Dette kan dessverre ikke sies om alle land i Europa. Norge og øvrige land i skandinavia generelt, er kjent for å ha noe av det beste helsetilbudet som finnes i Europa.

Når man blir syk så er ikke hjelpen lenger unna enn en telefonsamtale. I disse dager med COVID pandemi, så har vi opplevd at det å få seg en legetime er blitt mye vanskeligere enn tidligere. Dette er forståelig med tanke på at legene ønsker gjerne å beskytte seg selv mot dette viruset. Har man noen av COVID symptomene så kan man bare glemme å få komme til legen sin, med mindre man har fått testet seg for COVID på forhånd. For alle andre sykdommer så må men nesten gjennom en screening prosess før man får vite om man kan få komme eller ikke.

Skulle man oppleve at man trenger akutt helsetjeneste er nok legevakten det beste alternativet. Eneste ulempen med legevakten er at hvis denne akutte situasjonen ikke anses som akutt hos dem vil man bli direkte henvist til fastlegekontoret sitt. Og, ventetid på legevakter rundt om i landet har en tendens til litt ventetid.

Innholdsfortegnelse

Forskjellige måter å bestille legetime på

Det er ikke kun via telefonene at vi kan bestille legetime. Sms og internett er andre måter å bestille den legetimen som man har behov for. Flere metoder enn telefon sørger for mindre telefon trafikk til legekontorenes resepsjon og skranker. De med hastesaker og akutte situasjoner vil kunne komme gjennom mye lettere.

Helsenorge er en offentlig nettside for alle nordmenn, man kan logge deg inn på helsenorge sine nettside for å bestille time og andre tjenester. Her står som regel også telefonnummeret oppført. Nummeret står som regel på legekontoret sine hjemmesider, ellers vil Google ofte finne telefonnummeret om du søker på navnet på legekontoret. Bestilling av legetime på helsenorge gjelder for fastlege. Det er andre tjenester man kan benytte seg av der også, der i blant fornyelse av resepter. Ved å benytte seg av helsenorge sine tjenester kan man spare mye verdifull tid.

I tillegg til helsenorge kan man benytte seg av sms til å bestille legetime.

I det siste har det også dukket opp en tilbud der man kan bestille en konsultasjon via video, såkalte e-konsultasjon. På den måten trenger man ikke å dra fysisk til et legekontor, og evt. utsett seg selv for fare for corona smitte. I disse tider er det supert med tanke på smittefaren, både mot corona og andre sykdommer.  Dette er til fordel for både lege og pasient.

Skulle man være i akutt nød, så er det beste alternativet å ringe legevakta i kommunene man bor i. Kontaktnummer til hver enkelt kommune kan man finne lett tlgjegelig på kommunes nettside eller på blant annet Google.

Alternativt kan man også oppsøke nærmeste legekontor. Mange leger tar også imot pasienter som er på venteliste. Vær forberedt på endel ventetid om man velger dette alternativet.

Alle disse nevnte metodene ovenfor skal  vi bli litt bedre kjent med lenger ned.

Fastlege

“Fastlegeordningen ble innført i Norge 1. juni 2001. Det er kommunens ansvar å besørge nødvendig helsehjelp for sine innbyggere. Kommunene og legene inngikk avtaler som sikret pasientene en fast lege å forholde seg til. For å kunne ha fastlege, er det et vilkår at man er bosatt i riket”

I Norge er vi faktisk så heldig at vi har mulighet til å kunne velge akkurat den fastlegen vi selv ønsker så fremst den legen har kapasitet til å ta imot oss som pasienter. Det gjelder ikke bare valg av lege, men også hvilke legekontor. De aller mest populære og dyktigste legene kan ha så mange som et par tusen pasienter på lista si, noe som betyr at denne legen kan oppleve skikkelige stressfulle dager. I tillegg til alle som allerede er på listen, så er det en del til på ventelisten. Noen ganger må man bare ta til takke med et andrevalg. Selv om man ikke får den legen man i utgangspunktet har på sitt førstevalg, betyr det ikke at man vil bli behandlet dårligere av andre leger. kanskje den legen man får som fastlege er på lik høyde med førstevalget, om ikke bedre.

I Norge er det ikke en plikt å ha en fastlege, men alle har rett til en. Det er også fullt mulig å få tilgang til en fastlege utenfor bostedskommunen man er registrert i . Personer som ikke velger fastlege selv vil automatisk bli satt på liste til en fastlege med ledig kapasitet.

Taushetsplikt og andre ting man kan forvente av fastlege

Fastlegen er den legen som vil kjenne ens medisinske historie. Om man har benyttet seg av samme fastlege overtid vil man også knytte en relasjon til legen. Man kan oppsøke fastlegen for alle plager som man skulle oppleve. Som kjent har leger taushetsplikt, og man kan trygt dele alle sine plager og bekymringer med han/henne, enten det er psykiske eller fysiske lidelser.

Fastlegen vil gjøre sitt ytterste og vise interesse for deg som person slik at et godt relasjon kan bygges mellom dere. Det er i fastlegens interesse å bli bedre kjent med deg som pasient for å kunne hjelpe deg på best mulig måte. Ved å kjenne pasientene sine bedre vil hjelpe fastleger med å kunne se pasientenes behov fra ulike vinkler. Husk også at fastleger er kompetente og vet hva de gjør. De er kun opptatt av å kunne hjelpe deg som pasient, uansett hva problemet skulle være.

Skulle det være sånn at fastlegen din ikke kan hjelpe deg med alt så vil fastlegen kunne henvise deg videre til både spesialister og sykehus for videre undersøkelser og utredning. Det skjer stadig at fastleger kan henvise folk til både MR undersøkelser og andre fagspesilister for undersølkelse før de kan behandle deg videre med det som måtte plage deg og ikke minst kunne skrive ut rett type medisin om det skulle være behov for det.

Ved å ha fastlege kan man også forvente seg å få en time innen rimelig tid. Hva rimelig tid er vil være forskjellig etter hvor man bor i landet. I større byer kan man belage seg på litt lenger ventetid enn hva man ville ha gjort på et tettsted. Men man slipper å måtte vente i flere uker eller opptil måned før man får time. Alle vi som oppsøker leger trenger som oftest hjelp og konsultasjon så ganske umiddelbart eller innen rimelig kort tid.

Fastlegeordningen

Fastlege er noe brukere  av den norske helsetjenesten møter på, om vi ser bort fra jordmor, helsesøster og sykepleiere når man blir født. Fastlegeordningen ble innført i tidlig på 2000-tallet som medførte til at alle som er bosatt i norske kommuner fikk en rett til å ha en bestemt fastlege. Norge er et land som er heldig med tanke på antall leger som er tilgjengelig per innbygger.

I norge er det de forskjellige kommune som har ansvaret for å tilby nødvendig helse- og omsorgstjeneste til innbyggerne i deres kommuner. Fastlegeordningen inngår under kommunenes ansvar. Hvor mange fastleger hver kommune ønsker å tilby, eller kan tilby, er opptil hver enkelt kommune basert på deres budsjett og mål.

De aller fleste av oss som bor i Norge og er bosatt, uansett kommune har rett til å få en fastlege utpekt, eller velge en selv. De aller fleste av oss velger gjerne fastlege selv på nett. Men ikke alle får den legen de ønsker på grunn av tilgjengelighet og antall pasienter den legen har på listen sin (som kan forøvrig kan være 2000 personer eller mer). Så og si nesten hele landets befolkning er med i fastlegeordningen. Det er estimert at ca 5 millioner nordmenn og andre registrert bosatte personer er på fastlegeordningen.

Følgende grupper har rett til en fastlege:

 • Personer som har folkeregistrert adresse i Norge
 • Asylsøkere med D-nummer
 • NATO-personell med D-nummer

Barn som er under 16 år har også rett til å stå på samme liste som foreldrene hos fastlegen, men ikke et krav. Etter fylte 16 kan barna selv velge hvor og hvem de ønsker å være pasient hos.

Hvordan bestille time hos fastlege

Det er mange måter man kan benytte seg av om man ønsker å få en konsultasjon hos fastlegen sin.

1: Ringe direkte til legekontoret

2: Bruke helsenorge

3: Sende sms

Bytte av fastlege

Skulle man av en eller grunn ikke være helt fornøyd med tjenesten og jobben som fastlegen din utfører, så har man mulighet til å bytte fastlege. Dette gjelder alle over 16 år. Barn som er under 16 år har som oftest samme fastlege som en av foreldrene.

Man trenger heller ikke å være misfornøyd med fastlegen før man bytter. Det kan også være av årsaker som er mer praktisk for pasienten, som for eksempel avstand og lokasjon. Det er også helt normalt at vi flytter på oss i løpet av livet. Noen flytter innen samme sted eller by mens andre flytter til andre kanter av landet. På grunn av nettopp slike ting, er man av og til nødt til å bytte lege, uavhengig om man er fornøyd med legen eller ikke.

I løpet av en kalenderår kan man bytte fastlege 2 ganger. I tillegg til de ordinære byttene kan man også bytte fastlege om man melder flytting til folkeregisteret, legen slutter i praksisen sin eller at legen reduserer listen sin.

For de som har flyttet innen Norge og meldt inn flytting til folkeregisteret, kan få tilbake fastlegen de hadde om de flytter tilbake til opprinnelig bostedskommune innen 3 år.

Når man bytter fastlege er det også viktig å sørge for at pasientjournal blir videresendt til den neste fastlegen. Man skulle tro at dette ble gjort automatisk, men slik er det dessverre ikke. Dette er ikke legekontorets eller fastlegens ansvar å sørge for at det blir gjort. Det høres kanskje ut som mye arbeid og tiltak for å få det til, med det er det ikke. Alt man trenger å gjøre er å kontakte sin gamle legekontor og oppgi opplysninger om sitt nye fastlege og legekontor. Det gamle legekontoret vil da så sørge for at pasientjournalen blir videresendt. Foretar man ikke noe selv vil ikke noe bli gjort på den fronten.

Bestille legetime på nett

Det er fullt mulig nå i dag å bestille time hos fastlegen sin via nett. Eneste man trenger er enten en laptop eller en smartphone, noe som så og si alle har. Deretter må man bare gå inn på helsenorge.

Helsenorge er den offentlig helsportalen for alle norske innbyggere. Det er det Norske helsenettet som er ansvarlig for både drift og utvikling av nettstedet. Helsenorge er laget for at de skal være enklere for det norske folk og pårørende å møte helsetjenesten.

Dette nettstedet skal primært gjøre det lettere for folk å finne frem til leger og finne en de ønsker behandling hos. Samtidig skal nettstedet gi folk mulighet til å finne medisinske opplysninger om seg selv og de man er verge eller foreldre for. Helsenorge skal også gi informasjon og råd om forskjellige sykdommer, symptomer, helse, livsstil, behandling og rettigheter.

Å bestille legetime på nett kan spare oss for lang ventetid på telefon, ofte 20-30 minutter om ikke mer, avhengig av når på døgnet man ringer. Som oftest er telefontiden på legekontorer alt fra 08:30 til 14-15:00.Som regel er det mest trafikk tidlig på morgenen når alle som ikke har time ringer inn i håp om å kunne få treffe legen allerede samme dag. Man må heller ikke glemme at det er en times lunsjpause en gang mellom 11 og 13. Det å benytte nettet til bestilling er mer bekvemt og tidsbesparende for mange av oss.

Hvordan bestille time på Helsenorge

Å bestille en legetime via nett og hos helsenorge er ikke så komplisert. Vi skal vise steg for steg hvordan man kan gjøre dette enkelt og smertefritt.

 1. Finn frem mobil eller laptop
 2. Velg et nettleser og skriv inn helsenorge.no i adressefeltet
 3. på startsiden velger man “Logg inn”
 4. Velg en av innloggingsmetodene som dukker opp på skjermen. BankID, BankID på Mobil, Buypass ID på Smartkort, Buypass ID på Mobil eller Commfides.
 5. Fyll inn forespurt informasjon ved valgt innloggingsmetode.
 6. Dermed var det gjort og man er inne på helsenorge sine sider.

Møt legen din på nett

Stadig flere fastleger tilbyr sine tjenester via helsenorge.no Om fastlegfen din er med i denne ordningen kan man benytte seg av denne tjenesten allerede i dag. Hvis fastlegen din ikke tilbyr sine tjenester på nett vil man likevel kunne finne all informasjon om fastlegen og legekontoret. Man vil få beskjed om dette om fastlegen din ikke tilbyr digitale tjenester så fort man har logget seg inn på helsenorge.no.

Det er primært 5 tjenester som fastleger tilbyr sine pasienter online:

 • Bestilling av timer Man vil enkelt kunne få en time som vil passe i henhold til egen timeplan. I tillegg skal man få full oversikt over alle legetimer som er bestilt, og mulighet til eventuelt å endre på disse om noe annet dukket opp.
 • Fornye resepterMan kan sende melding til fastlegen og be om å få fornyet resept på faste legemidler, medisinsk utstyr og annet som forskrives på resept.
 • E-konsultasjonE-konsultasjon er en legetime som blir utført via internett ved hjelp av lyd, video eller tekst-samtale. Vanlig egenandel og fakturagebyr gjelder for denne tjenesten. Det er kun mulig å benytte denne tjenesten når det ikke krever fysisk oppmøte, som ved for eksempel en førstegangskonsultasjon. Tjenesten kan ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner. For akutt hjelp og nødsituasjon må legevakt i kommunen benyttes.
 • Kontakt LegekontoretDenne tjenesten kan brukes til administrative spørsmål, som for eksempel ferieavvikling og og hvordan man kommer seg til legekontoret. Alle spørsmål via denne tjenesten vil som regel besvares av de som sitter resepsjonen/skranken på legekontoret. Du kan ikke få helsehjelp via denne tjenesten, men kan motta råd.
 • VaksineI influensasesongen kan denne tjenesten også benyttes for bestilling av influensavaksine.

Bestilling av legetime hos andre enn helsenorge

Det er også mulig å bestille legetimer via nett hos andre leger enn bare fastlegen. Mange legekontorer opererer online og tilbyr sine tjenester uten at pasienter trenger fysisk å komme inn til dem. Dette har vært et lukrativt business for dem, spesielt under disse corona tider.

Mange av disse online legekontorene kan bestilles via en mobilapp. Eneste man trenger å gjøre er å laste ned appen og logge seg inn med BankID. Deretter må man fortelle kort hva det dreier seg om og bestille en time til et tidspunkt som er passende.
Disse online legekontorene kan tilby det samme som ordinære legekontorer og leger. De kan også skrive ut resepter om nødvendig. Skulle de ikke kunne hjelpe oss på noen måte, , som for eksempel ved akutte helseplager eller skader som trenger fysisk konsultasjon, vil de henvise oss videre slik at vi får den hjelpen vi trenger, da som oftest til fastlegen eller andre spesialister.

Bestilling av legetimer via mobilapp er noe vi skal se mer på litt lenger ned.

Bestille legetime – sms

Nå er det ikke lenger for folk å måtte sitte timesvis i telefonkø for å bestille seg en legetime. Bestill time på sms og man får time innen rimelig tid, noen ganger allerede i løpet av dagen. Må man sitte mer enn en 10-15 minutter i kø på telefonen ender det med at de fleste av oss går lei. Noen er mer utholdende på denne fronten enn andre. Det er som oftest tidlig på dagen at det kan forekomme lang ventetid når man ringer inn til legekontorer. Da er det jo så mye enklere å kunne sende en sms i stedet.

Muligheten for bestilling av legetime via sms har vært tilgjengelig siden 2005, noe mange nordmenn ikke var klar over. Dette er grunnet at det ikke har vært opplyst nok om akkurat denne muligheten. Hvorfor? Det vet vi ikke helt, men en ting er sikkert, det burde ha blitt gitt mer oppmerksomhet til denne metoden for bestilling av legetime. Ifølge Allmennlegeforeningen er dette ikke satt i så stor fokus fordi det på denne metoden fordi systemet er kun tatt i bruk for et begrenset antall brukere.

Slik går man fram når man skal bestille legetime via sms:

Send NAVNET PÅ LEGEKONTOR + fødselsdato, ditt navn og grad av hast til 2097. F.eks: HAUGESUND 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Det koster 6 kroner per melding å bestille legetime via sms. Normalt vil pasienter motta to tekstmeldinger, en bekreftelse og en timeavtale.

Det er viktig å huske på at i SMS`ene som sendes IKKE må inneholde sensitiv informasjon. faren for at slik informasjon kommer på avveie er sterkt tilstede via usikrede kanaler som SMS.

Denne metoden for bestilling vil være tilgjengelig kun for leger og legekontorer som tilbyr denne tjenesten.

Denne metoden for bestilling av legetimer er perfekt for de som skriver mye sms til vanlig. Noe som betyr at det kanskje er mer de av den eldre delen av befolkningen som vil benytte seg av denne metoden. De aller fleste unge nå til dags er vant med å bruke andre former for meldingstjenester, som for eksempel Messenger, Whatsapp, Instagram m.m. Men ingen av disse nevnte kanalene som unge benytter seg av anses som trygge nok til å kunne brukes til kommunikasjon mellom pasient og lege. kanskje dette vil bli en mulighet en gang i fremtiden.

Sikkerhet ved bestilling av av legetime via sms

Å bestille legetime via sms er et godt alternativ til telefonkøer. Men som sagt så kan ikke sensitiv informasjon deles på disse smsene, noe som betyr at det må utvikles en sikrere metode for å kunne dele disse informasjonene. I slike kommunikasjon, mellom pasient og lege, så kreves det av og til at sensitiv informasjon må deles for at leger skal kunne hjelpe pasienten på best mulig måte. Akkurat dette jobbes det for fullt med, og om ikke så lenge vil nok bestillinger av legetimer på sms bli mer utbredt og flere legekontorer kan bli med i denne tidsbesparende ordningen og være med på å redusere telefonkøen.

Bestille legetime på app

Vi har kommet så langt innen teknologi at bestilling av legetimer kan gjøres på mange forskjellige måter, også via app. En smarttelefon eller nettbrett er noe som de aller fleste av oss eier og bruker til daglig. Det finnes en app for det aller meste man trenger å gjøre som banktjenester, bussruter, spill og underholdning, musikk, osv., så det skulle bare mangle at det er en eller flere apper for helsetjenester også.

Det er flere aktører på markedet når det gjelder bestilling av legetime via mobilapp,

en av de største innen dette er HelseRespons. I tillegg har mange private legekontorer, klinikker og nettleger en app som de anvender til dette formålet.

HelseRespons

HelseRespons er en nettbasert løsning hvor henvendelser fra pasienter kan behandles og besvares enkelt og effektivt. Det er 3 måter å bestille time hos HelseRespons, via sms, mobil app eller nettside. Man slipper å vente flere minutter i telefonkø og responsen er helautomatisk og umiddelbar.

Denne nettsiden har bidratt til at både pasienter og helsepersonell opplever en enklere hverdag siden oppstarten i 2005. HelseRespons er i dag markedsleder inne pasientdialog her i Norge.

Bestilling via app

Med en app fra HelseRespons kan man bestille time hos fastlegen og fornye resepten. Appen er tilgjengelig både på Google Play og App Store.

Bestillingen blir kryptert og man må godkjenne den med en kode man får på SMS. SMS som man mottar er ikke gratis, det koster 6 kroner per mottatt SMS. Det er vanlig å motta 2-3 meldinger på en bestilling.

SLIK LASTER MAN NED APP FOR BESTILLING AV LEGETIME:

1: Gå inn enten på Android eller Apple Store, avhengig av hvilke type telefon man har.

2: Skriv inn “Helserespons” i søkefeltet

3: Velg HelseRespons appen (rødt med en hvit bokstav O inni)

4: Installer appen

5: Åpne appen og fyll inn det som bes om

Selv om det er 5 steg for å få lastet ned denne appen, tar det ikke mer enn 2 minutter, avhengig av hvor god internett tilkobling man har. Nå skulle man være klar for å bestille legetime.

E-konsultasjon

HelseRespons tilbyr pasienter en sikker måte å ha en dialog med legen på via nett når det ikke er mulig eller påkrevd med fysisk oppmøte. Dette er et flott tilbud for pasienter siden de slipper å bruke tid og krefter på å komme seg til legekontoret. Dette er også meget bra med tanke på dagens corona situasjon. Smittefaren for corona vil bli betydelig redusert når man ikke trenger å møte opp fysisk hos legen.

HelseRespons e-konsultasjon løsning kan benyttes av alle som tilbyr helsetjenester uavhengig av journalsystem. Løsningen er rask og enkel å sette opp. Pasienter kontakter leger via legekontorenes nettside for medisinske spørsmål eller en vurdering av sin egen helse. Så fort legen har svart vil pasienten  få varsel på sms eller e.post. Pasiten må så logge seg inn på pasientpost.no for å lese legens svar.

Andre apper man kan bestille legetime

Det er ikke bare på Helsenorge og HelseRespons at det er mulig å benytte seg av en mobilapp for å bestille en legetime. Det er en del private legekontorer som også tilbyr dette. Kry er en av disse private legekontorene via nett der man kan benytte seg av denne måten å bestille time på.

Hele prosessen ved å bestille legetime via Kry

Kry har gitt pasienter fra hvor som helst i verden muligheten til å få en e-konsultasjon, og ikke minst når som helst. Her kan man lese litt om hvordan hele “legebesøket” hos Kry foregår.

Last ned app, logg inn og bestill

For å kunne bestille en time hos Kry må man aller først laste ned appen deres som er tilgjengelig både på Google Play og Apple Store. Så fort appen er lastet ned kan man gå direkte til innlogging. Ved innlogging er det nødvendig med BankID, eller BankID på Mobil.

Når man er innlogget skal man kort beskrive hva som er problemet og eventuelle symptomer og svare på et par kjappe spørsmål. Om det er et fysisk problem og det er visuelt, har man muligheten til å ta bilde av skaden eller “problemet” og legge det ved slik at legen kan få se hva det dreier seg om, men det er ingen garanti for at legen vil kunne gi eksakt svar selv om det legges ved. Deretter skal man gå videre til timebestillingen. Der har man to valg, drop-in eller et fast tidspunkt som det passer for pasienten.

Legen kontakter deg

Når legen har gått gjennom timebestillingen og sett over beskrivelsen av symptomer som er sendt inn vil legen kontakte pasienten direkte via appen slik en e-konsultasjon kan iverksettes. Det er ingen behov for for å vente med appen åpen på telefonen. En sms vil bli sendt  for å påminne om at man må logge seg inn til legetimen.

Legetimen

Som ved andre fysiske legekontorer er det satt av 15 minutter til hver pasient. Etter endt møte vil legen skrive en journal i et godkjent elektronisk pasientjournalsystem. Det er viktig å vite at Kry vil ikke lagre sensitiv informasjon i deres systemer og ikke minst at videosamtalen mellom dere er kryptert. Skulle man ha behov for en attest eller resept etter endt time vil dette bli utskrevet til deg umiddelbart.

Betaling

Siden Kry er helt og holdent nettbasert så skulle det bare mangle at deres betalingsmetoder også er via nett. Betalingen skjer når man bestiller legetimen og ikke etter. Man kan benytte seg av Visa, Mastercard og American Express.
Skulle man inneha en helseforsikring fra enten If eller Vertikal Helse vil man ikke bli belastet noe for timen. Dette gjelder også for barn under 18 år.

Bestille legetime uten fastlege

Det er mange av oss som ikke har en fastlege av ulike årsaker. Selv om man har det så er det ikke sikkert at man er klar over hvilke lege og legekontor fastlegen holder til. Dette er et ofte et problem for folk som flytter litt på seg, og da spesielt studenter som gjerne flytter fra bostedskommunen sin til en annen. mange av disse studentene orker rett og slett ikke “stresset” med å bytte fastlege siden de likevel ikke skal være mer enn et par år på studiestedet. Dette er ganske dumt for dem i tilfelle de har behov for en lege i tilfelle sykdom eller noe oppstår rundt helsen deres. Dessuten vil det bli kostbart for en student å dra hjem til bostedskommunene hver gang man har behov for lege eller en konsultasjon.

Å bytte fastlege tar som regel ikke mer enn et par minutter på helsenorge. Selv om man er frisk og rask nå så kan det alltids oppstå noe, man vet aldri. Derfor er det viktig å ta tid til de få minuttene det kreves for å bytte fastlege fra bostedskommunen til studiestedet. Kanskje man aldri vil ha bruk for fastlegen, men en fastlege er alltid godt å ha i bakhånd.

Private klinikker og legekontorer

Om man er i en situasjon der man er nødt til å oppsøke lege og man ikke har en tildelt fastlege i kommunene man bor i eller oppholder seg midlertidig så finnes det løsning på det. Man kan velge en av de mange privatklinikkene som tilbys rundt om i landet.

Det er godt å vite forskjell på offentlige og private helsetjenester. Her kommer en kort forklaring på hva forskjellen mellom disse to sektorene er.

De største forskjellene mellom private og offentlige legetjenester

De aller mest åpenbare forskjellene mellom offentlig og privat lege er ventetiden. Som kjent er venting ikke populær for pasienter som behøver medisinsk assistanse.

Ringen man fastlegekontoret og ber om å få bestille en time så er det ikke sikkert at man får time før om et par uker. Mange opplever ofte at ventetiden kan komme opp til både 2 og 3 uker. Er man heldig kan man ta sjansetimer, det vil si at man møter opp fysisk på legekontoret tidlig på morgen i håp om at det vil bli ledig tid og en eller annen lege kan ta imot deg. Mange leger har som regel avsatt litt tid i løpet av dagen for hastesaker. Men som sagt så er det ingen garanti for at man får komme inn til legen.

Når pasienter i det offentlige har behov for videre utredning hos spesialister, vil man bli henvist til spesialister som har en samarbeidsavtale med det offentlige. Ventetiden hos spesialisten avhenger av hvilke spesialist man skal møte. Noen spesialist timer kan skje innen rimelig tid, mens andre kan man vente opptil flere måneder.

De fleste private legesentre tilbyr time med kort eller ingen ventetid. Dette er fordi private leger har en mindre antall pasienter per lege enn det offentlige har. Har man skader, helseproblemer eller plager som krever henvisning til spesialist, vil dette også skje rimelig fort. Mange private legekontorer har gjerne spesialister innen ulike fagfelt hos seg.

En annen forskjell mellom privat og offentlig lege som mange tenker på, er prisen. Prisen for å gå til en privatklinikk er høyere enn hos fastlegen. Årsaken til dette er at kommunene dekker deler av kostnaden til offentlige legesentre, mens null kroner blir dekket ved bruk av privat. Ved offentlig lege betaler man kun egenandel, med mindre man er i en gruppe pasienter som er fritatt fra dette, som fro eksempel barn under 16 år og gravide som skal på svangerskapskontroll.

Liste over noen privatklinikker i Norge:

Aleris – Landsdekkende privat klinikk

Volvat – Landsdekkende privat klinikk

Dr.dropin – Landsdekkende privat klinikk

I tillegg har forskjellige byer mange private legekontorer som man finner lokalt. For å finne disse private legekontorene er det nok å ta et kjapt søk på nett.

Resept på nett

Med dagens teknologi er hverdagene til nordmenn blitt betydelig bedre. Det meste kan ordnes via e-post, telefon eller internett. Man slipper å bruke unødvendig tid på å dra hit og dit.

For helsetjenesten er dette et flott tilbud til pasientene sine. man slipper å ta seg fri fra jobb eller skole om man skulle ha behov for reseptbelagt medisin. Ikke minst er dette helt perfekt for de som er litt eldre og som sliter litt til beins. For dem vil de spare veldig mye tid med tanke på at de må sikkert ordne transport og planlegge litt mer enn oss som er litt yngre. Ikke alle av de gamle har tilgang til bil, og det er kanskje langt til nærmeste trikke- eller bussholdeplass. Da må de ta i bruk taxi, og som alle vet så er ikke taxi i Norge blant de billigste.

For at det skal være mulig å fornye eventuelle resepter via nett må fastlegen tilby digitale tjenester for eksempel via Helsenorge. Bruker fastlegen digitale tjenester kan man fornye resepter via fastlegetjenesten. Man benytter fastlegetjenesten til å sende melding til fastlegen og be om å få fornyet resept på dine faste legemidler, medisinsk utstyr og annet som forskrives på resept..

E-resept

For at man skal kunne få fornyet en resept må man i utgangspunktet ha en resept fra før. Skal man kunne få reseptbelagt medisiner må man ha vært hos legen en gang for konsultasjon og kontroll og da vil den første resepten bli utstedt. Respekter kommer i med ulik varighet, noen kan ha opptil et par år.

De fleste fastleger og leger bruker som hovedregel e-resepter, unntaksvis kan det skrives ut på vanlig papir, dette gjelder hvis man eventuelt skal hente ut medisin i utlandet.

E-resept fungere på samme måte som en resept på papir. Det er legen som bestemmer hvor mange ganger man kan hente ut medisiner eller varighet på resepten. Man har også mulighet til å få full oversikt over alle sine resepter på Helsenorge.no.

Dette skjer når man får en e-resept:

 • Legen gjør klar resepten og sender den elektronisk til en sentral database kalt reseptformidleren.
 • Når du blir ekspedert på apoteket eller hos bandasjisten, kan du si at du har e-resept.
 • Du blir bedt om å vise legitimasjon. Hvis du henter ut medisiner for andre kan du også bli bedt om å vise fullmakt for dette, samt kopi av pasientens legitimasjon dersom ikke apoteket har lagret denne informasjonen fra før.
 • De søker fram resepten i databasen, ekspederer og utleverer varen.

Låst resept

En låst resept brukes dersom man vil at resepten kun skal være synlig for de man velger å gi referansenummeret til. Legen må bes om å låse resepten med et referansenummer før han eller hun sender resepten til reseptformidleren. Deretter får man oppgitt et referansenummer som oppgis på apoteket når man skal hente varene.

Kostnad for å få utstedt og fornye resept

Når man får e-resept etter konsultasjon hos legen vil man betale prisen det koster for legetimen. Fornyer man en resept uten legetime er dette helt gratis, og man kan gå direkte på apoteket å hente ut.

Tilgang og tilsyn i resepter

“Fra første januar 2019 er regelverket endret slik at helsepersonell som behandler deg ikke lenger trenger å be om samtykke for å se reseptene dine. I stedet kan du nå velge å blokkere helsepersonells innsyn i dine resepter.”

Som man ser så er det ikke så lenge siden denne loven ble vedtatt. Dette betyr at alle e som man benytter helsetjenester hos trenger ikke å be om tillatelse fra deg for å få oversikt over hvilke resepter man har fått tidligere.

Disse har som regel full innsyn i en persons resept historikk:

Legen

Legen vil kunne se hele resept historikken til en pasient, slik at han/hun har full oversikt over hvilke type medisiner som har blitt utskrevet til pasienten. Legen vil også ha full tilgang til for eksempel låste resepter siden det er han/hun som har utstedt resepten.

Det er legens ansvar å vurdere om pasienten mottar riktig legemiddelbehandling. Ved å ha full oversikt over alle legemidler som pasienten bruker eller har brukt vil kunne hjelpe legen å ta bedre vurderinger i tilfelle noen legemidler kan påvirke hverandre.

Tannleger, jordmødre og helsesykepleiere

Tannleger, jordmødre og helsesykepleiere kan se resepter som de selv eller andre har skrevet til deg.

Apotek

Ansatte på apoteket kan se alle reseptene dine, men bare for å betjene i apotek eller sende medisinene til deg. Den ansatte vil først få opp en liste over de gyldige e-reseptene og kan deretter laste ned den aktuelle resepten.

Lege på nett

De 5-6 siste årene har det dukket opp digitale legetjenester, som betjener pasientene via mobilapper, nett og telefon. Nykommerne reklamerer med at de sparer pasientene for tid og penger. Noe som forsåvidt tildels stemmer bra, hvertfall når det gjelder sparing av tid.

Færre pasienter havner i telefonkø eller ende opp med å sitte i venterommet på legekontoret, når fastleger tar i bruk digitale tjenester. For pasienten betyr det at de kan slippe reisen til legen og/eller tapt arbeidsfortjeneste.

Legen på nett lover time på dagen. De skriver ut resepter og om nødvendig, henvise videre til spesialister. Nettlegene vil avvise lidelser og plager som krever fysisk undersøkelse og skriver ikke ut vanedannende medisiner.

Denne tjenesten er privat men prisen tilsvarer det samme som egenandel på offentlig legekontor, tross i at de ikke mottar noen form for støtte fra kommunen eller stat.

Nettlege eller fastlege?

Mange av spørsmålene man ønsker å stille legen er enkle og lar seg løse over telefon eller nett, og da er det en fordel å kunne kontakte en nettlege. Dette er effektivt både for pasienter og lege. Det kan jo også være temaer man ikke ønsker å opp med familielegen.

Det er heller ikke alle som har en fastlege de er fornøyd med. Men det er enkelt å bytte fastlege.

Man kan få tak nettlegen når man måtte ønske, og pasienten den tiden de trenger for å formulere spørsmålene sine. Legene vil også få bedre tid til å gi utfyllende svar og råd enn hva de ville ha klart i løpet av en hektisk legedag.

Fakta:

Nettkonsultasjon er greit når man:

– Har generelle plager
– Ønsker å drøfte en problemstilling med en lege
– Har spørsmål du opplever som pinlige
– Har enkle plager og ikke ønsker å bruke mye tid på reise til legen og legebesøk
– Ønsker en «second opinion».

Besøk hos fastlegen er best når man:

– Ønsker individuell vurdering
– Har plager som bør ses i sammenheng med tidligere helseplager og din totale situasjon
– Ønsker å være ansikt til ansikt med legen
– Man trenger å foreta undersøkelser
– Man trenger behandling av legen

Begrensninger

En viktig forskjell mellom fastlegen og nettlegen er at fastlegen kjenner deg. Han eller hun kjenner til din medisinske historie og kan oppdage nye plager som kan ha sammenheng med din totale helsesituasjon og tidligere helseplager.
En tilfeldig nettlege kan kun gi helt generelle helseråd i og med at han eller hun ikke kjenner deg. Skulle man fortelle om tegn på sykdom vil nettlegen alltid råde deg om å kontakte fastlegen for videre konsultasjon og vurdering.

Skeptisk til nettleger

Man kan tro at nettleger har hatt en pen avkastning de siste 3 årene på grunn av corona pandemien. Flere av oss har tatt i bruk nettleger for første gang under disse tider. Dette har egentlig ikke vært et frivillig valg siden man uansett hadde blitt henvist til en e-konsultasjon hos fastlegen sin.

Uansett hva som feiler hver enkelt av oss, eller hvilke helseproblemer vi har, så er ikke alle like fortrolig med å si dette til hvem som helst. Fastlegen kjenne oss og historien vår, kontra en nettlege som er en helt vilt fremmed. Men enkelte ting er kanskje lettere å si til en fremmed enn en man kjenner og er fortrolig med. På grunn av at man ikke har en historie med den aktuelle nettlegen, så er mange av oss skeptisk, selv om vi ikke vil være det.

Privatlege

Her til lands har vi to sektorer som tilbyr helsetjeneste, offentlig og privat sektor. men hva er egentlig offentlig og privat sektor innenfor denne bransjen? Dette er forklaring på privat og offentlig sektor:

“Privat sektor er alle bedrifter i privat eie og alle ideelle organisasjoner og alle husholdninger. Skiller seg fra offentlig sektor, som er statsforvaltningen, kommuneforvaltningen og forretningsmessige foretak som eies eller er kontrollert av staten eller kommunene.”

Hva er det nordmenn flest foretrekker når det kommer til helsetjenester, offentlige leger eller privatleger?

Privat og offentlig helsetjeneste

Den offentlige helsetjenesten er en av de viktigste bærebjelkene i det norske velferdssamfunnet. Mange av oss er vant til en fastlege, og familier har gjerne en såkalt familie lege der hele familien går til og kjenner historikken til hver enkelt av familiemedlemmene. Men i det siste har flere personer tegnet private helseforsikring, og hos enkelte bedrifter tilbys denne forsikringen gjennom jobben. Dette kan tolkes som at for mange er usikre på om de får de tjenestene de trenger i rimelig tid gjennom det offentlige tilbudet.

Om Norge har et så velfungerende offentlig helsetjeneste, hvorfor velger da mange av oss å gå over til privat sektor?

Som nevnt tidligere så er de mest vesentlige forskjellene mellom privat og offentlig lege er ventetiden og pris. Norge er såpass heldig at den offentlige helsetjenesten er av høy standard slik at folk ikke flykter mot private klinikker, men som nevnt, det er ventetiden som er en plage for de fleste av oss.

Fordeler med privatlege

Raskere behandling

Muligheten for raskere behandling og legetimer er mye kortere enn hos det offentlige. Hos privat lege eller lege praksis trenger man ikke å vente i mange måneder før man får den behandlingen man behøver. Dette er noe som skjer ofte i den offentlige sektoren. Pasienter kan gå månedsvis, om ikke år, før de får utført for eksempel en operasjon.

Behandling når det passer pasienten

Med privat helsetjeneste har man ofte muligheten til å velge når man vil bli behandlet. Land med statskontrollerte helsetjeneste har ofte problemet med lange ventelister for leger – avhengig av behandling som er nødvendig. En avtale med en privat lege kan vanligvis være mer overhengende og planlagt i henhold til tid.

Mange private klinikker har mye lengre åpningstid enn hos en vanlig legekontor. Dette er for å tilpasse pasientenes ønske om tidspunkt for konsultasjon og/eller behandling.

Rask behandling ved henvisning

De fleste private legesentre tilbyr time med kort eller ingen ventetid. Dette er som oftest et resultat av et lavere antall pasienter per lege, som også gir bedre tid per pasient. Har du en plage eller en skade som krever at du må henvises videre til en spesialist, vil dette også som regel gå like raskt.

Spesialister og sykehus

Det er større valgmuligheter hos en privat lege når det gjelder spesialister og sykehus. Av og til ønske kanskje pasienter å konsultere en bestemt spesialist, men med offentlig lege så er ikke noe pasienter bestemmer selv. Det er ofte regler og forskrifter som fortelle hvem man kan se og og ikke kan se. Hos privat lege vil dette problemet bli eliminert til en viss grad.

Ulempe med privatlege

Den eneste ulempen med private praksiser er at man er nødt til å ha en forsikring, enten privat eller via jobb for å kunne benytte seg av tjenestene. ELLER, man rett og slett velger å betale dette selv av egen lomme.

Et par konsultasjoner i året har sikkert de fleste råd til selv om prisen på privatlege er litt dyrere enn fastlegen. En av grunnene til at privat leger tar et høyere pris enn fastlege er fordi private praksiser ikke får tilskudd fra kommunen eller staten. Hos fastleger betaler vi kun egenandel og kommune/stat dekker resten.

Om man skal benytte seg av for eksempel privat sykehus når man trenger å legges inn for behandling, så vil dette koste. I det offentlige er vi vant med å slippe unna med kun egenandel. Dette er ikke tilfelle på private sykehus.
Behandling, for eksempel en operasjon, og innleggelse for en uke, kan fort sette folk i økonomiske vansker om man ikke har forsikringen på plass, med mindre man står veldig sterkt økonomisk.

Privat leger i Norge

Hvor enn man er i landet kan man finne private lege praksiser, i tillegg til det offentlige. Dette gir oss frihet til å kunne velge selv ut fra hvilke forsikring vi har, og hvor vi står økonomisk.

Det er helt forståelig at mange av oss velger å foreta en behandling hos en privat aktør når ventetid på den behandlingen er betydelig kortere enn om man skulle ha gjort det via det offentlige.

Private leger kan finnes rimelig kjapt og enkelt ved bruk av internett. Det er bare å skrive inn “privat lege” i søkefeltet og alternativer vil dukke opp avhengig av lokasjon man søker privat lege.

Privat lege i Oslo

Siden Oslo er den største byen i landet så er det nesten en selvfølge at privat lege tilbudet er betydelig større enn andre småbyer.

Selv om Oslo har flere innbyggere betyr det ikke at det blir lengre ventetid for time hos privat lege, tvert i mot. Siden det er flere mennesker og større etterspørsel for privat lege, er det helt naturlig at det er flere private klinikker.
Mange av de kjente privat praksisene kan man finne igjen i flere byer og tettsteder rundt om i landet.

Å bestille en legetime hos en privat lege i Oslo tar ikke lengre tid enn å bestille time hos fastlegen sin. Private klinikker holder seg alltid oppdatert når det gjelder teknologi, og kan dermed tilby timebestilling på lik måte som hos offentlig legekontorer. E-post, sms, mobil app og telefon er metodene man kan benytte seg av for å komme i kontakt med privat klinikker i Oslo.

Lokasjon av privat lege i Oslo

Oslo er en ganske stor by med mange forskjellige bydeler, og folk bor generelt spredt utover. Men uansett bydel man befinner seg i er det ikke lange veien til nærmeste privat lege. Nesten alle bydeler har en eller flere private klinikker man kan benytte seg av.

Sentrum er uten tvil det området med flest alternativer.

Her er en liste over noen privatklinikker som er lokalisert i hjertet av Oslo.

Navn Telefon Nettside
Aker Brygge Legesenter 92 30 02 00 akerbryggelegesenter.no
Oslo City Legesenter 21 08 01 01 oslocitylegesenter.no
Oslo Medisinske Senter 22 94 10 90 oslomedisinkesenter.no
Byporten Legesenter – Praxis Helse 22 34 82 00 praxisklinikkene.no
Volvat Medisinske Senter 23 68 25 00 volvat.no
Aleris Frogner 22 54 10 00 aleris.no

 

Online lege

Det er ikke tvil at vi lever i en teknologisk tidsalder. Utrolig mange tjenester tilbys nå via nett. Man trenger faktisk ikke engang å gå ut av huset for å skaffe seg det man trenger for å leve. Alt kan bestilles, absolutt alt. Dette gjelder også ved “legebesøk” for konsultasjon.

Online lege er et begrep som dukket opp på 2000- tallet, som ble bruk av medier og akademikere, for å beskrive en generasjon leger og helsepersonell som leverer helsetjenester, inkludert reseptbelagt medisin, over internett.

Online legen har hatt sin glans nå under corona pandemien, der vi mer eller mindre ble tvunget til å ikke oppsøke lege med mindre livet sto i fare eller alvorlig skader. Vanlige forkjølelse og/eller influensa symptomer som rennende nese, vondt hals og feber var no go hos legene. Hadde man noen av disse symptomene kan man bare glemme å komme til legen med mindre man har en negativ corona test.

I stedet for å besøke legen fysisk har de gjort det mulig for at pasient og lege kan kommunisere via internett via videokonsultasjon.

Online lege vs fysisk legebesøk

Dessverre gir ikke sykdom oss forhåndsvarsel. Man våkner om morgenen og føler seg uvel. Ofte vet man hva som er problemet, og hva man trenger. For mange av oss er tanken på å gå til legen nok til å minimere smertene og symptomene vi virkelig opplever. Det er lett å utsette behandling som man virkelig trenger i håp om at symptomene forsvinner til slutt, bare for at de skal bli verre over tid. Fra å finne en lege til å planlegge en avtale til å legge til rette for å gå bort fra jobben, kan hele prosessen være ekstremt stressende, spesielt når alt man ønsker er å føle seg bedre så raskt som mulig. Pluss, i mange situasjoner ender man opp med å tilbringe mer tid på venterommet omgitt av andre som er syke i stedet for å få den behandlingen og oppmerksomheten man trenger.

De fleste har ikke så mye tid til å dedikere til å besøke en lege som vil tilbringe minimal tid med dem, og de ønsker heller ikke å våge seg ut i offentligheten når de ikke føler seg helt i form.

Ta nå med all tiden som brukes på å planlegge en legetime, kjøre til legekontoret, tilbringe tid på venterommet, kort oppsøke legen og til slutt kjøre hjem. Det er ikke rart at folk ikke vil rote med denne prosessen og i stedet velger bort den behandlingen de trenger.

Hvorfor er online konsultasjon bedre?

Bransjen som helhet har gått bort fra personlige besøk til nettbesøk av en rekke årsaker:

 • Ikke flere fysiske venterom: Tanken på å vente i et fysisk venterom er skremmende for mange mennesker. Det er problematisk for syke mennesker å være omgitt av enda flere syke, spesielt for de som har svekket immunforsvar. I tillegg kan det bli kostbart å rengjøre medisinske fasiliteter på daglig basis. Online leger forstår at virtuelle venterom er mye mer praktisk, ettersom pasienter kan vente hjemmefra.
 • Mer pasient-lege-interaksjon: Det er ikke noe mer frustrerende enn å vente i lang tid bare for å føle at legen din har det travelt med å gå videre til neste pasient. Virtuelle leger kan gi sine pasienter mer en-til-en tid for å sikre at alle spørsmål blir besvart og de riktige diagnosene blir stilt.
 • Praktisk for både pasienten og legen: Mange pasienter ønsker ikke å forlate hjemmet sitt og gå til et fysisk legekontor. Online leger er også fordelaktige for de som ikke har en etablert lege ennå eller de som bor i litt ut i distriktene.

Det er trygt å bruke online lege

I denne teknologiske tidsalderen vi lever i så er det svært strenge krav for hva som kan deles når vi kommunisere med leger eller andre offentlig etater. Det er fort gjort at både personlig- og sensitiv informasjon blir lekket til andre som ikke burde vite dette.

Når man kommunisere med legen via e-konsultasjon så vil det bli utvekslet sensitiv informasjon, helseopplysninger, og dermed er det meget strenge krav til sikkerhet rundt dette. Utveksling av helseopplysninger via sms e-post, sms eller andre metoder er strengt forbudt, siden det veldig lett kommer på avveie. For å unngå at sensitive opplysninger blir lekket må legekontorer benytte seg av leverandører som tilbyr trygge kommunikasjonskanaler med tilstrekkelig sikkerhetsnivå til for eksempel e-konsultasjon.

Helsenorge, den største aktøren innen digital helsetjeneste i Norge, benytter seg av Digital Dialog Fastlege. Alle leger som er tilknyttet denne ordning kan benytte seg av denne løsningen. Ved å bruke denne tjenesten kan leger tilby pasienter å bestille legetimer, bestille resepter, sende en melding til lege og gjennomføre e-konsultasjon.

Fastleger kan også benytte seg av andre leverandører som levere godkjent plattform for sikker kommunikasjon mellom pasient og lege. Digital Dialog CGM, PasientSky, HelseRespons og NHI Legetime er noen av de andre godkjente kommunikasjonskanalene som er i bruk. I visse tilfeller vil journalsystemet som er i bruk på legekontoret avgjøre hvilken leverandør legen kan benytte seg av. Staten anbefaler på det sterkeste at leger benytter seg av disse leverandørene for å sikre at sensitiv informasjon og opplysning ikke kommer på avveie.

Personvern, informasjonssikkerhet og samtykke

Ved elektronisk overføring av helseopplysninger om en enkeltperson, stilles det strenge sikkerhetskrav. Dette er gjerne sensitive opplysninger, og man har rett til å bestemme hvem som kan ha tilgang til disse opplysningene. Informasjonen skal beskyttes dersom de lagres slik at uvedkommende ikke har tilgang til å se eller endre på opplysningene. Personvern handler om individets rett til å bestemme over opplysninger om seg selv. Man må gi samtykke for at legen skal kunne bruke e-konsultasjon ved helsehjelpen, og for at helseopplysningene skal kunne behandles via elektronisk overføring. Når man personlig  kontakt med lege for en e-konsultasjon, er samtykket gitt automatisk.

Hva kan løses via e-konsultasjonen?

Fastlegen kan tilby e-konsultasjon dersom det dreier seg om en enkel problemstilling, og fastlegen har kjennskap til helsen til pasienten. En naturlig begrensning er der avklaring av problemstillingen krever at legen gjør en fysisk undersøkelse av deg, så som ved en del nyoppståtte plager, magesmerter, nyoppståtte kuler og en rekke andre tilstander. Har du derimot en forverring av en kjent tilstand, behov for enkle råd, behov for oppfølging av legemiddelbehandling, forespørsel om attest dersom det ikke kreves ny undersøkelse eller behov for oppfølging av lette psykiske lidelser og plager, kan dette ofte løses via e-konsultasjon. Ved en videokonsultasjon kan man se legen og legen deg. Man kan vise frem et sår eller utslett og legen kan få noe mer informasjon om din generelle tilstand ved å se deg via videooverføring i forhold til ved en telefonsamtale eller en skriftlig e-konsultasjon.

Begrensninger ved e-konsultasjon

Det er viktig å skille mellom en e-konsultasjon hos fastlegen og hos en helprivat «nettlege/online lege». Fastlegen din kjenner til både tidligere sykdommer, helsa di generelt og den sosiale situasjonen. Det gjør fastlegen i stand til å gi helsehjelp ut ifra et helhetlig perspektiv. Har man for eksempel hatt hyppig tilbakevendende magesmerter, vil fastlegen kunne fange opp dette, og ved behov foreslå utvidete undersøkelser. En helprivat nettlege har ikke tilgang til journalen din og er ikke kjent med din situasjon. Mange setter imidlertid pris på å få løst helt enkle problemstillinger raskt og uten å behøve kontakte fastlegen sin.

En viktig begrensning er situasjoner der det er nødvendig med en fysisk undersøkelse for å få en god nok vurdering av tilstanden og velge rett behandling. Det er lett å se for seg at legen ved en e-konsultasjon kan gå glipp av viktig informasjon. Mangel på informasjon kan føre til både underbehandling og overbehandling. Det diskuteres hvorvidt behandling av for eksempel halsbetennelse og urinveisinfeksjon ikke bør gjøres via en  online lege – i en tid hvor det jobbes hardt for å redusere bruken av antibiotika og bremse utviklingen av motstandsdyktige bakterier.

Det kan hende legen ikke kan løse problemstillingen via e-konsultasjon, men anbefaler deg å komme på time på legekontoret i stedet. Det er opp til legen å avgjøre hva som er forsvarlig helsehjelp i slike situasjoner.

Fordeler som pasient hos online lege

Det er flere fordeler med e-konsultasjon, her er noen av dem:

 • Slippe reise til legekontoret – tid og penger spart
 • Sitt hjemme og følg med på kryptovalutaen din mens du snakker med legen
 • Lettere tilgang til legetjenester
 • Lettere å ta kontakt med legen via e-konsultasjon dersom du av ulike årsaker strever med å dra til legekontoret
 • Korte ned eventuelt jobb- og skolefravær i forbindelse med legebesøk
 • Enkel og trygg kanal for å kommunisere med legen
 • Man kan sitte hjemme og snakke med legen
 • Mulighet for konsultasjon hos fastlegen når man er på hytta eller på ferie i utlandet
 • Ved skriftlig e-konsultasjon kan du bruke god tid på gjennomlesing av svaret, eventuelt lese det flere ganger dersom man glemmer hva dere ble enige om

Online lege resept

Når man har behov for medisinsk behandling, uansett om det er langvarig eller kortvarig (for eksempel antibiotika kur), må man som oftest en tur til legen, enten fastlege eller en privat lege. Det er ikke alltid nødvendig å dra fysisk til legen for at man skal få utskrevet en resept. Har man et forhold til legen, for eksempel en fastlegen, kan legen skrive ut en til deg uten å se deg fysisk.

Under konsultasjonen vil legen vurdere om det er behov for deg som pasient å få medisiner. Ved avgjørelse om at reseptbelagt medisin skal benyttes som behandling, vil legen utstede en resept. I de gode “gamle dagene”, ble resepter skrevet ut og signert av legen for at man skal ta det med seg til apotek og ta ut medisiner. I dag er det helt annerledes.

Med kun få trykk på tastaturet har legen ordnet en e-resept til deg.

Elektronisk resept

E-resept betyr elektronisk resept. Det vil si at man ikke får en papirutgave av denne resepten, men den kommer elektronisk på for eksempel mobilen. Man kan bruke dem for å hente ut reseptbelagte legemidler fra apotek. E-resepter kan utstedes av en lege, tannlege, jordmor eller helsesøster.

Trygt å bruke e-resept

Man behøver ikke å bekymre seg når man tar i bruk e-reseptordningen siden den oppfyller meget strenge nasjonale krav til trygghet og personvern, Når man skal hente ut medisiner eller andre legemidler/varer på resept er apoteker forpliktet til å be om en gyldig legitimasjon før de kan ekspedere e-resepter.

For at man skal kunne logge seg inn på for eksempel nettapotek og Helsenorge kreves det personlig elektronisk ID på høyeste nivå (nivå 4). BankID fra nettbank, bankID på mobil, Buypass og Commfides er metoder man kan bruke til å logge seg inn, og alle er nivå 4.

Fornyelse av resept

Når man har først fått resept hos legen har det en en viss varighet, avhengig av type medisin man får utskrevet. Resepter er i utgangspunktet gyldig i 1 år, så lenge man har noe igjen på dem. Det eneste unntaket til denne regelen er resepter på p-piller og andre hormonelle prevensjonsmidler; disse er gyldige i 3 år.

For at man skal kunne fornye en resept må fastlegen eller legen tilby dette blant sine digitale tjenester. Per i dag er det som regel ikke noe problem siden de aller fleste leger, både offentlig og private benytter disse tjenestene.

Forskjellige resepttyper

Hvis man har en alvorlig sykdom, kan staten være med med på å dekke delvise utgifter til legemidler, næringsmidler og annet medisinsk forbruksmateriell på blå resept. Det finnes også andre ordninger for å få dekket deler av utgiftene på dersom man har store utgifter.

Hvit resept

Medisiner på hvit resept betales i hovedsak av pasienten selv.

Noen medisiner på hvit resept dekkes av bidragsordningen.

Blå resept

Medisiner på blå resept skrives ut for pasienter som har kronisk sykdom og behov for langvarig behandling. Man får som hovedregel utlevert medisiner for tre måneders forbruk og betaler egenandel på 39%, men ikke mer enn 520 kroner.

H-resept

H-resepter (Helseforetak-resepter) er resepter på medisiner som finansieres av spesialisthelsetjenesten. Hvis du får medisiner på H-resept er disse gratis for deg som er pasient.

Uttak av resepter

Den elektronikse resepten som lege, tannlege, jordmor eller helsesøster har rekvirert for deg kan hentes ut på følgende måte:

 • På apotek eller hos de fleste bandasjister. E-reseptordningen er landsdekkende, så man kan hente ut e-resepten din hvor som helst i Norge. Husk å ta med legitimasjon. Hvis det skal hentes for en annen person trenger man i tillegg fullmakt og kopi av legitimasjonen til personen det skal hentes for.

Har man ikke norsk personnummer/identitetsnummer, eller man ber om låst e-resept fra legen, vil man få et referansenummer. Dette referansenummeret er nødvendig  for å hente ut e-resepten. Hvis man ikke har det tilgjengelig kan man finne det ved å logge seg inn på Min helse (Helsenorge).

Nettapotek

Å bestille reseptfrie legemidler og andre varer fra norske nettapotek har vært tilgjengelig for nordmenn en stund. Men først høsten 2006 var det mulig å kunne bestille reseptbelagte medisiner. Reseptbelagte legemidler kan nå leveres direkte hjem til pasienten, postkontor, post i butikk eller pasienter kan hente det selv på apotek. Nettapotekene er med på å gjøre legemidler mer tilgjengelig samtidig som det gir folk mulighet til å handle trygt på nett.

Har man barn som får trenger reseptbelagte legemidler så kan man som foreldre også bestille dette for dem via nettapotekene. I den norske helsetjenesten regnes barn til det året de fyller 16 år.

Legemidler med spesielle oppbevaringskrav

Nettapoteker har ikke plikt å sende ut varer eller legemidler som krever spesielle oppbevaringskrav, som for eksempel legemidler som må holdes under en viss temperatur, det vil da si kjølevarer. Skal man bestille slike legemidler er det to valg man kan benytte seg av; levering hjem på døren eller fysisk hente det selv på apotek. Informasjon om dette vil bli opplyst på nettapoteket ved bestilling.

MERK: Når man handler på nett har man som regel en angrerett. Denne angreretten gjelder IKKE for legemidler. Det vil ikke være mulig å returnere en bestilt legemiddel.

Lovlig nettapotek

Det er et EU-krav at nettsteder og apper som selger legemidler skal ha en synlig logo som bevis for at de driver lovlig.

Norske nettapotek, nettsteder og apper som selger legemidler må være godkjent og registrert hos Legemiddelverket. Den felles europeiske logoen SKAL være synlig på nettstedet eller appen.

Logoen skal gi en lenke til nasjonale legemiddelmyndigheters liste over aktører som har tillatelse til å selge legemidler over nett.

Hensikten med logoen er at brukerne enkelt skal kunne se om det er lovlig registrert hos helsemyndighetene. Er de lovlig har de rett og lov til å selge legemidler. Som man vet så finnes det en del legemidler som er falske. Denne logoen skal kunne hjelpe å forebygge kjøp av ikke godkjente eller ulovlige legemidler.

Slik sjekker man at et nettsted har lov til å selge legemidler:

 • Klikk eller trykk på logoen. Man kommer da til en liste på Legemiddelverkets nettside.
 • Nettstedet mna har klikket seg videre fra skal finnes i listen. Trykk på nettstedets lenke i listen.
 • Man skal nå komme tilbake til nettstedet man ville sjekke. Nå vet man at nettstedet har lov til å selge legemidler, og det kan handles trygt.

Ofte stilte spørsmål / FAQ

Hvordan bestiller man time hos legen?

Pasientene kan gå direkte til legekontorets hjemmeside, sende sms, telefon og i noen tilfeller via app og bestille time. Med ePortal kan pasientene gjøre sin timebestilling når som helst!

Kan man dra til lege uten å ha en fastlege?

Hvis man trenger akutt helsehjelp kontaktes legevakt i kommunen man er bosatt. Om det er akutt helsehjelp på dagtid, kan man også forsøke å dra til nærmeste legekontor å be assistanse. Noen leger har satt opp tid for haste- og akutte situasjoner i løpet av arbeidsdagen. Men det er ingen garanti for at man får komme inn til en lege der.

Kan jeg ha fastlege i en annen kommune?

Man har mulighet til å foreta bytte av fastlege 2 ganger i året. Skulle du eventuelt flytte til et annet sted, og du melder flytting til folkeregisteret kan du også ha rett til å bytte uten at det skal gå utover det to ordinære byttene du har per år. Dette gjelder også hvis fastlegen skulle slutte eller vil redusere listen sin.

Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn der du bor.

Hva er best av online lege og fastlege?

Alle som driver med helsetjenester er faglig skikket, enten det er via nett eller fysisk. Har man mindre problemer kan det være greit å bruke en online lege. Det er viktig å huske at en online lege kjenner ikke til din medisinske historie i forhold til en fastlege.

Er det kostbart å benytte seg av privat lege?

Privat lege koster litt mer enn egenandel man ellers ville ha betalt på et offentlig legekontor. Fordelen med privat lege er at man får en time mye raskere enn hos for eksempel fastlegen.

Kan man få resept på nett?

Hos leger, både privat og offentlig, er det mulig å få resepter på nett så lenge legekontoret tilbyr digitale tjenester, der i blant utstedelse av resept eller fornyelse.

Hvor lang tid tar det før en e-resept er klar for bruk?

Fra legen har rekvirert det i den sentrale reseptdatabasen og til er klar for bruk tar ikke mer enn et par minutter. Man kan dra til nærmeste apotek for henting av legemidler.

Kan online leger benyttes fra hvor som helst i landet?

Ja, nettleger kan benyttes fra hvor som helst i landet, eller i verden for den saks skyld. Eneste kravet for å benytte seg av nettlege er at man har tilgang til internett siden møtet vil foregå via nett.

Kan jeg kjøpe medisiner på nett?

I Norge er det flere godkjente nettapoteker man kan handle legemidler fra, både med og uten resept.
Merk at det er ikke angrerett på legemidler.